MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
Lê Văn Minh
Hotline - 0908 54 30 56

• BƠM ĐIỆN

Bơm điện EBARA động cơ SIMENS 50HP
Bơm điện EBARA động cơ SIMENS 50HP
Bơm điện PENTAX 75HP
Bơm điện PENTAX 75HP
Bơm điện rời trục PENTAX 60HP
Bơm điện rời trục PENTAX 60HP
Cụm bơm PCCC ATURIA
Cụm bơm PCCC ATURIA
Máy bơm rời trục PCCC EBARA
Máy bơm rời trục PCCC EBARA
Bơm Điện EBARA
Bơm Điện EBARA
Bơm Điện PENTAX
Bơm Điện PENTAX
Bơm Điện GRUNOFOS
Bơm Điện GRUNOFOS
Bơm Điện PARAGON
Bơm Điện PARAGON
Bơm Điện DRAGON
Bơm Điện DRAGON
Bơm chữa cháy động cơ điện Aturia
Bơm chữa cháy động cơ điện Aturia
Bơm chữa cháy động cơ điện hiệu Ebara
Bơm chữa cháy động cơ điện hiệu Ebara
Bơm chữa cháy động cơ điện hiệu Pentax
Bơm chữa cháy động cơ điện hiệu Pentax
Bơm chữa cháy động cơ điện hiệu Aurora
Bơm chữa cháy động cơ điện hiệu Aurora